امروز: 99/10/27
انتشار اولین شماره از نشریه داخلی کارگزاری

انتشار اولین شماره از نشریه داخلی کارگزاری

اولین شماره از نشریه داخلی شرکت کارگزاری بیمه نسیم صبح امید ( ایران خودرو) با عنوان  « یاریگری » منتشر شد .

یاریگری با همت و تلاش جمعی از همکاران کارگزاری عرضه شده و بنا دارد علاوه بر پرداختن به مسائل داخلی شرکت ، نیم نگاهی نیز به صنعت بیمه داشته باشد .

تیتر یک ، اخبار کوتاه ، تاریخ شفاهی ، روز خاص ، گپ و گفت ، پیشنهاد همکار ، یک رویداد ، برترین ها ، اینفوگراف ، مقاله ، کتاب خوان ، یک همکار یک نظر ، تحلیل کوتاه ، کالسنتر ، عکس ویژه و ... بخش های مختلف نشریه هستند .1399/09/05 :تاریخ