امروز: 03/04/29
مشاوره و خدمات بیمه

کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد

شرکت کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد(سهامي خاص) به عنوان يکي از شرکت هاي وابسته به گروه صنعتي ايران خودرو با همکاري کارشناسان و مشاورين خبره، آماده ارائه خدمات نوين مشاوره بيمه، تهيه بيمه نامه با مناسب ترين شرايط و منطبق با  نياز بيمه گذار، تسهيل و تسريع در امر صدور، ارائه خدمات در طول مدت بيمه دريافت خسارت انواع بيمه نامه هاي اموال، مسئوليت و اشخاص از کليه شرکت هاي بيمه مي باشد.

کارشناسان اين کارگزاري با اعتقاد بر اصل مشتري مداري و با ارزيابي شرايط بيمه گذاران ضمن  اعمال مديريت ريسک و ارائه خدمات مشاوره قبل از خريد بيمه نامه، خطراتي که اموال آنها را تهديد مي نمايد را شناسايي و با بررسي، تدوين وارائه طرحهاي مناسب با امکانات و شرايط بيمه گذار از جهت کيفيت  و کميت،  بيمه نامه را از يکي از شرکت هاي بيمه مورد تاييد بيمه گزار  خريداري مي نمايد.

در طول مدت بيمه نامه، کارشناسان اين شرکت در کنار  بيمه گزاران خدمات  مشاوره  و پيگيري خسارت را ارائه خواهند نمود تا بيمه گزاران و يا مشتريان بتوانند از شرايط بيمه نامه هاي صادره به بهترين وجه در جهت دريافت خسارت، استفاده نمايند.

حوزه تخصصي

کارگزاري رسمي بيمه نسيم با مجوز رسمي از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان مشاور بيمه گزاران نزد کليه شرکت هاي بيمه و در تمامي رشته هاي بيمه هاي بازرگاني با رويکردي حرفه اي با تکيه بر دانش فني و تجربه در صنعت بيمه فعاليت مي نمايد. کارگزاري بيمه نسيم صبح اميد شرکتي است که کليه امور بيمه گذاران، مرتبط با صنعت بيمه را اعم از:

- مشاوره

- مديريت ريسک و شناسايي نيازها

- تعيين و طراحي بيمه نامه هاي مورد نياز

- تهيه بيمه نامه ها و انجام امور اجرايي مرتبط به صورت يکجا و يکپارچه انجام مي دهد.

گروه هاي فعاليت

  1. مشاوره،تعيين و طراحي بيمه نامه ها
  2. تهيه بيمه نامه ها و انجام امور اجرايي
  3. آموزش و ارتقاء سطح فرهنگي بيمه گذاران

شاخه هاي فعاليت تخصصي

دامنه فعاليت و ارائه خدمات اين شرکت، شامل کليه رشته هاي بيمه اي از جمله موارد مشروحه ذيل مي باشد:

بيمه اتومبيل

بيمه هاي اموال

بيمه هاي اشخاص

بيمه هاي مهندسي

بيمه هاي مسئوليت

بيمه هاي خاص

اين فعاليت ها به صورت مستقل از هر گونه وابستگي به شرکت بيمه خاص و تنها با تمرکز بر نياز مشتري و استفاده از حداکثر ظرفيت بازار انجام مي پذيرد، شرکت کارگزاري رسمي نسيم صبح اميد در ارائه خدمات بيمه اي، بدون محدوديت در استفاده از پوشش هاي بيمه اي شرکت هاي بيمه، همواره سعي در گزينش بهترين راه حل براي مشتريان را دارد.

ماموريت ما

ما تلاش مي کنيم با پيش بيني نيازهاي مشتريان و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه آرامش خاطر آن ها را فراهم نماييم. ما، ماموريت خود را با بهره مندي از توان بيمه گران و تکيه بر قابليتهاي خويش از طريق انجام مشاوره بيمه اي، مديريت ريسک، شناسايي نيازها و ارائه مناسب ترين پوشش با بهترين نرخ و شرايط و خدمات پس از آن با رويکردي حرفه اي به گروه صنعتي ايران خودرو و ساير مشتريان انجام مي دهيم و با بکارگيري جديدترين شيوه هاي خدماتي نسبت به گسترش چشمگير سهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامين رضايت مشتريان اقدام مي نماییم.

شرکت کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد (سهامي خاص) به منظور توسعه عمليات فني  و تخصصي خود و ايجاد شعاع عمل گسترده مستند به نتايج گزارشات آماري و حصول اهداف دوره اي و استمراري، ساختار اجرائي خود را از محدوديت درون سازماني، ضمن بسترسازي و هدف گزاري هاي مناسب، به گستردگي برون سازماني تبديل نموده و در مردادماه سال 1394 با محوريت انجام امور کارگزاري رسمي بيمه، در قالب نماينده و حافظ منابع بيمه گذار و بر اساس قانون تاسيس بيمه مرکزي، اعلام موجوديت نموده است.