امروز: 03/04/04
معرفی شرکت
شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید

شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید(سهامی خاص) با همکاری کارشناسان و مشاورین خبره، آماده ارائه خدمات نوین مشاوره بیمه، تهیه بیمه نامه با مناسب‌ترین شرایط و منطبق با نیاز بیمه‌گذار، تسهیل و تسریع در امر صدور، ارائه خدمات در طول مدت بیمه، دریافت خسارت انواع بیمه‌ نامه‌های اموال، مسئولیت و اشخاص از کلیه شرکت‌های بیمه می‌باشد.
کارشناسان این کارگزاری با اعتقاد بر اصل مشتری مداری و با ارزیابی شرایط بیمه‌گذاران ضمن اعمال مدیریت ریسک و ارائه خدمات مشاوره قبل از خرید بیمه نامه، خطراتی که اموال آنها را تهدید می‌نماید را شناسایی و با بررسی، تدوین و ارائه طرح‌های مناسب با امکانات و شرایط بیمه‌گذار از جهت کیفیت و کمیت، بیمه نامه را از یکی از شرکت‌های بیمه مورد تائید بیمه‌گذار خریداری می‌نماید.
در طول مدت بیمه نامه، کارشناسان این شرکت در کنار بیمه‌گزاران خدمات مشاوره و پیگیری خسارت را ارائه خواهند نمود تا بیمه‌گذاران و یا مشتریان بتوانند از شرایط بیمه نامه‌های صادره به بهترین وجه درجهت دریافت خسارت، استفاده نمایند.