امروز: 03/04/29
ماموریت و چشم انداز
 ما تلاش می‌کنیم با پیش بینی نیازهای مشتریان و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه آرامش خاطر آنها را فراهم نماییم. ما، ماموریت خود را با بهرهمندی از توان بیمه‌گران و تکیه بر قابلیت‌های خویش از طریق انجام مشاوره بیمه‌ای، مدیریت ریسک، شناسایی نیازها و ارائه مناسب‌ترین پوشش با بهترین نرخ و شرایط و خدمات پس از آن با رویکردی حرفه‌ای به گروه صنعتی ایران خودرو و سایر مشتریان انجام می‌دهیم و با بکارگیری جدیدترین شیوه‌های خدماتی نسبت به گسترش چشمگیر سهم بازار و توسعه خدمات درجهت تامین رضایت مشتریان اقدام می‌نماییم.
شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید(سهامی خاص) به منظور توسعه عملیات فنی و تخصصی خود و ایجاد شعاع عمل گسترده مستند به نتایج گزارشات آماری و حصول اهداف دوره‌ای و استمراری، ساختار اجرائی خود را از محدودیت درونی سازمانی، ضمن بسترسازی و هدف‌ گزاری‌های مناسب، به گستردگی برون سازمانی تبدیل نموده و در مردادماه سال ۱۳۹۴ با محوریت انجام امور کارگزاری رسمی بیمه، در قالب نماینده و حافظ منافع بیمه‌گذار و براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی، اعلام موجودیت نموده است.